Неколку предвидувања и дневен предизвик од Tipner VNP за 16.02.2018 година

Неколку предвидувања и дневен предизвик од Tipner VNP за 16.02.2018 година

. Денес типстъра е подготвен за нов целосен успех по 3 од 4 верни предлози во средата, го подготвил повторно 3 предлози во категорија прогнози и едно во категорија дневно предизвик.

...
Прочитај повеќе

3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 16.02.2018

3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 16.02.2018

/
3 Фудбалски прогнози од IGRA41836 за 16.02.2018 кој 16 дена по ред е на едно високо ниво, како позна 29 од своите 47 предлози, а во последниот едни месец беше со 60% точност:

01.11.2017g.

...
Прочитај повеќе

3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 15.02.2018

3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 15.02.2018

/
3 Фудбалски прогнози од IGRA41836 за 15.02.2018 кој 15 дена по ред е на едно високо ниво, како позна 27 од своите 44 предлози, а во последниот едни месец беше со 60% точност:

01.11.2017g.

...
Прочитај повеќе

Неколку предвидувања и дневен предизвик од Tipner VNP за 15.02.2018 година

Неколку предвидувања и дневен предизвик од Tipner VNP за 16.02.2018 година

. Денес типстъра е подготвен за нов целосен успех по 3 од 4 верни предлози во средата, го подготвил повторно 3 предлози во категорија прогнози и едно во категорија дневно предизвик.

...
Прочитај повеќе

Неколку предвидувања и дневен предизвик од Tipner VNP за 14.02.2018 година

Неколку предвидувања и дневен предизвик од Tipner VNP за 14.02.2018 година

. Денес типстъра е подготвен за нов целосен успех по 3 од 4 верни предлози во вторникот, како приготвил повторно 3 предлози во категорија прогнози и едно во категорија дневно предизвик.

...
Прочитај повеќе

3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 14.02.2018

3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 14.02.2018

/
3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 14.02.2018, кои 14 е во ред на високо ниво, препознавајќи 26 од своите 41 понуди, а во текот на последниот месец со точност од 60%:

01.11.2017g.

...
Прочитај повеќе

3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 13.02.2018

3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 13.02.2018

/
3 Фудбални предвидувања од IGRA41836 за 13.02.2018, кои 13 е во ред на високо ниво, препознавајќи 25 од своите 38 понуди, а во текот на последниот месец со точност од 60%:

01.11.2017g.

...
Прочитај повеќе