Επίπεδα των μελών

Επίπεδο Τιμή  
Ημερήσια συνδρομή 5.00 € τώρα. Οι πελάτες με Φ.Π.Α. χρεώνονται 20% φόρο.
Η ιδιότητα μέλους λήγει μετά την Ημέρα 1.
Επιλέγω
Εβδομαδιαία συνδρομή 25.00 € τώρα. Οι πελάτες με Φ.Π.Α. χρεώνονται 20% φόρο.
Η ιδιότητα μέλους λήγει μετά την εβδομάδα 1.
Επιλέγω
Μηνιαία συνδρομή 85.00 € τώρα. Οι πελάτες με Φ.Π.Α. χρεώνονται 20% φόρο.
Η ιδιότητα του μέλους λήγει μετά 1 μήνα.
Επιλέγω
Ετήσια συνδρομή 510.00 € τώρα. Οι πελάτες με Φ.Π.Α. χρεώνονται 20% φόρο.
Η ιδιότητα του μέλους λήγει μετά 1 έτος.
Επιλέγω